info@ecbb.nl

Expertise
Centrum
Bewaken
Beveiligen


Het Expertise centrum bewaken & beveiligen (ECBB) is een internationaal advies- en trainings orgaan gespecialiseerd in de ondersteuning van interne en externe veiligheidsvraagstukken voor (Semi) Overheid, Bedrijfsleven en Organisaties. Binnen het ECBB zijn er 4 gespecialiseerde disciplines die elkaar aanvullen en 1 geheel vormen binnen het volledige spectrum van bewaken en beveiligen.

Deze disciplines zijn; – Operationele Ondersteuning – Training – Intelligence – Kwaliteit & Innovatie Bij elk van onze disciplines werken meerdere adviseurs die gezamenlijk 50+ jaren operationele ervaring hebben vanuit verschillende disciplines bij Defensie, Justitie en bedrijfsleven. Doordat de afdelingen zeer nauw met elkaar samenwerken, is het ECBB in staat om Risk Based Bewaken & Beveiligingsproducten aan te bieden en te ondersteunen.
Intell

De afdeling Intell levert de diverse informatieproducten, om zo tot de juiste beveiligingsmaatregelen te kunnen komen.

Voorbeelden van deze producten zijn o.a.: – Omgevingsscan. – Normbeeld. – Inventarisatie van de Modus Operandi, uit het verleden, m.b.t. soortgelijke locaties/situaties. Voor verdere specifieke informatie over hoe het ECBB u kan ondersteunen met intelligence vraagstukken kunt u contact opnemen via; intelligence@ECBB.nl
Operationele Ondersteuning

De afdeling Operationele Ondersteuning van het ECBB, ondersteunt uw fysieke beveiligingsproces op tactisch-/ strategisch niveau. Hiertoe zijn we in staat na uitvoeren van een schouw en/of inventarisatie.

Hierbij kijken we naar de Organisatorische- Bouwkundige- Elektronische- Intell-Maatregelgroepen. Aanvullend zijn wij in staat om een maatregeladvies samen te stellen. Voor verdere specifieke informatie over hoe het ECBB u operationeel kan ondersteunen kunt u contact opnemen via; operationeleondersteuning@ECBB.NL
Training

De afdeling Trainingen ondersteunt uw organisatie met maatwerktrainingen op het gebied van agressiehantering en -reductie en reiken daarin handvatten aan om op professionele wijze met agressie om te gaan.

Voor verdere specifieke informatie over hoe het ECBB u met opmaatgemaakte trainingen kan ondersteunen kunt u contact opnemen via; trainingen@ECBB.NL
Kwaliteit en Innovatie

De afdeling Kwaliteit & Innovatie van het ECBB ondersteunt uw organisatie met hardware-matige en proces oplossingen op het gebeid van beveiligen en bewaken. De afdeling kan u ondersteunen om het proces Bewaken & Beveiligen integraal te implementeren bij uw organisatie.

Voor verdere specifieke informatie over hoe het ECBB u kan ondersteunen met onze afdeling Kwaliteit & Innovatie kunt u contact opnemen via; kwaliteiteninnovatie@ECBB.nl

Onze 6 beloftes! Ons embleem!

In het embleem van het ECBB is de “Blauwe Gaai”, verwerkt. Deze vogel symboliseert de kenmerken waar het Centrum voor staat: Verbinding, Vindingrijk, Aanpassingsvermogen, Spiritueel,Uithoudingsvermogen & Kracht De cirkels in ons embleem staan voor de verschillende afdelingen van het ECBB; Operationele Ondersteuning, Trainingen, Intelligence, Kwaliteit & Innovatie.

Safety isn’t just a word!

Veiligheid in safety zijn begrippen die vanzelfsprekend zouden moeten zijn. Niet iedereen kan zich beroepen op deze primaire behoeftes. Samen met onze partners integreren we deze basis behoefte weer in het dagelijkse leven.

Maat werk is kwaliteit
Groot partnernetwerk
Transparante communicatie
Integer en betrouwbaar
Missie

Onze missie is het beveiligen van mensen, gebouwen, goederen en processen.

Het Centrum onderscheid zich in de beveiligingsbranche, door integraal gebruik te maken van de OBEI maatregelgroepen. Hierdoor is het Centrum in staat om Risk Based oplossingen aan te bieden.
Visie

Het Centrum biedt maatwerk beveiligingsoplossingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de OBEI-maatregelgroepen.

De advisering zijn integrale oplossingen. integraal m.b.t. de bedrijfsprocessen van uw organisatie / bedrijf / dienst.